0 votes
503 views

የስራ መኪና ለምግዛት ፈልጋለሁ ነገር ግን የመኪና ዋጋ በጣም ከመጨመሩ ጋር ተያይዞ ያለኝ ገንዘብ በቂ አይደለም። ከባንክ ጋር በብድር ለምግዛት ምን ማማላይ አለብኝ? እና የት ባንክ ብሄድ ብድር ላገኝ እችላለሁ
አመሰግናለሁ

  • ያሬድ asked 4 weeks ago
  • last active 4 weeks ago
Showing 1 result