0 votes
4k views

የስራ መኪና ለምግዛት ፈልጋለሁ ነገር ግን የመኪና ዋጋ በጣም ከመጨመሩ ጋር ተያይዞ ያለኝ ገንዘብ በቂ አይደለም። ከባንክ ጋር በብድር ለምግዛት ምን ማማላይ አለብኝ? እና የት ባንክ ብሄድ ብድር ላገኝ እችላለሁ
አመሰግናለሁ

  • ያሬድ asked 3 years ago
  • last active 3 years ago
Showing 1 result